Työstä aivovoimaa 2021-2023

Vipuvoimaa EU:lta2014-2020
Euroopan unioni ESR

Työstä aivovoimaa –hanke
1.2.2021 – 31.8.2023

Työstä aivovoimaa -hankkeella edistettiin keskisuomalaisten pienyrittäjien kognitiivista jaksamista ja aivojen hyvinvointia, jotta työntekeminen sujuvoituu ja hyvinvointi lisääntyy.

Hankkeen toimilla tuettiin pienyrittäjiä löytämään heidän omassa työssään ja elämässään tekijöitä, jotka sekä tukevat aivojen hyvinvointia että vähentävät niiden kuormittumista. Hankkeen toimenpiteillä ohjattiin yrittäjiä työyhteisöineen kehittämään aivoystävällisiä työympäristöjä ja työn tekemisen tapoja (kognitiivinen ergonomia). Hankkeessa myös lisättiin yrittäjien tietoisuutta elintapojen ja työskentelytapojen merkityksestä aivoterveyteen ja kognitiiviseen jaksamiseen.

“Pysäytti taas miettimään omaa hyvinvointia ja aloin tehdä konkreettisia asioita sen eteen,
että jaksan paremmin … etukäteissuunnittelu, levon ja liikunnan tasapaino, työn organisointi.”

 HANKKEEN TOIMINTAMUODOT

  • Aivovoimaa –valmennukset
  • Työyhteisöjen työpajat
  • Aivohuoltamo verkkotilaisuudet

HANKKEESSA TUOTETUT MATERIAALIT

Digitaalinen kognitiivisen ergonomian korttipakka: https://ksmuistiyhdistys.fi/korttipakka/

Yrittäjän aivovoiman avaimet -materiaali: https://www.muistiterveys.fi/yrittajan-aivovoiman-avaimet/

YHTEYSTIEDOT

www.muistiterveys.fi

Hankevastaava Lea Jokela

lea.jokela@ksmuisti.fi

Siirry sivun alkuun