Tietoa korteista

Digitaalinen kognitiivisen ergonomian korttipakka on kehitetty Muisti Työssä- Työ muistissa hankkeen (2017–2020) tuottaman korttipakan pohjalta. Digitaaliseen version kortteja on muokattu tukemaan erityisesti yrittäjien ja yritysten kognitiivista ergonomiaa sekä aivoterveellistä työkulttuuria. Pelillisten elementtien avulla oman hyvinvoinnin edistämisestä on tehty kannustavaa ja palkitsevaa. Korttipakka on kätevä itsenäisen työskentelyn työkalu mutta toimii hyvin myös työyhteisön aivoystävällisen työkulttuurin kehittämisessä. Korttipakka toimii rinnakkain yrittäjän aivovoimaa verkkovalmennuksen kanssa. Valmennuksen muu materiaali löytyy tältä samalta sivustolta.

Kortit on jaettu neljään eri teemaan:

  • Aivovoiman perusta
  • Hyvä työ aivoille
  • Keskeytykset -hukkaan heitettyä työaikaa
  • Palautumisen merkitys työssä

Jokaiseen teemaan liittyen pakasta löytyy tehtäväkortteja ja keskustelukortteja.
Keskustelukorttien avulla pohditaan aivojen hyvinvointia, työn tekemisen tapoja,
työympäristöä ja työkulttuuria. Tehtävät kannustavat kokeilemaan erilaisia ratkaisuja, joilla
parannetaan kognitiivista ergonomiaa. Tehtävien avulla voi myös irrottautua hetkeksi
työstä.

Korttipakkaa voi hyödyntää monella eri tavalla. Korteista voi ottaa käyttöön:

  • vain yhden teeman kortit
  • vain keskustelukortit tai vain tehtäväkortit
  • kaikkien teemojen kortit yhtenä pakkana

Työstä Aivovoimaa –hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahaston
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelmasta. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen
Muistiyhdistys ry.