Muisti työssä – Työ muistissa 2017-2020

Muisti työssä – työ muistissa

–hanke (2017 –2020)

Kiireessä on se paha puoli, että se vie aikaa.” — G.K. Chesterton

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry hallinnoi ja STEA:n rahoitti ”Muisti työssä – työ muistissa” -hanketta (2017-2020). Hankkeen avulla lisättiin keskisuomalaisten työnantajien, esimiesten sekä työyhteisöjen tietotaitoa muistiterveydestä sekä kognitiivisesta ergonomiasta. Lisäksi hankkeessa tuotettiin tietoa ja välineitä muistipulmien varhaiseen tunnistamiseen työelämässä.

Hankkeen tarkoituksena oli tehdä työstä ”työntekijän kokoista” – etsimällä ja löytämällä yhdessä ratkaisuja havaitsemisen helpottamiseksi sekä vähentämällä häiriötekijöitä, kiirettä ja muistin kuormittumista. Toisin sanoen, kehittämällä työelämän kognitiivista ergonomiaa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kiitämme kaikkia hankkeeseen aktiivisesti osallistuneita työyhteisöjä sekä yhteistyötahoja.

Hankkeen materiaalit löytyvät: www.muistiterveys.fi

Muisti työssä- työ muistissa logo
 
Siirry sivun alkuun