Etuudet ja oikeudet

Tietoa

Muisti ja aivoterveys

Etenevät muistisairaudet

Kohtaaminen ja vuorovaikutus

Muistisairaan ihmisen oikeudet ja niiden turvaaminen

Jokaisella muistisairaalla ihmisellä on oikeus ihmisarvoa kunnioittavaan ja elämänlaatua ylläpitävään tukeen ja hoitoon. Muistisairaan ja hänen omaisensa arjen tueksi on myös mahdollisuus saada useita erilaisia sosiaaliturvan tukia, kuten erilaisia etuuksia ja avustuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä muita tukia. On tärkeää tuntea omat oikeutensa, mutta tukien ja etuuksien viidakko saattaa välillä tuntua vaikeakulkuiselta.

Minun oikeuteni -oppaasta (PDF) löydät tietoa erilaisista palveluista ja etuuksista, joista muistisairauteen sairastunut henkilö tai hänen läheisensä voivat hyötyä tai joihin heillä voi olla oikeus.

(Lähde: Muistiliitto)

Lisätietoja löydät Muistiliiton sivuilta: Etuudet ja oikeudet

Siirry sivun alkuun