Työstä aivovoimaa 2021-2023

Vipuvoimaa EU:lta2014-2020 logo Euroopan unioni ESR logo

Työstä aivovoimaa –hanke
1.2.2021 – 31.8.2023

Työstä aivovoimaa -hankkeella
edistettiin keskisuomalaisten pienyrittäjien kognitiivista jaksamista ja
aivojen hyvinvointia, jotta työntekeminen sujuvoituu ja hyvinvointi lisääntyy.

Hankkeen toimilla tuettiin
pienyrittäjiä löytämään heidän omassa työssään ja elämässään tekijöitä, jotka
sekä tukevat aivojen hyvinvointia että vähentävät niiden kuormittumista.
Hankkeen toimenpiteillä ohjattiin yrittäjiä työyhteisöineen kehittämään
aivoystävällisiä työympäristöjä ja työn tekemisen tapoja (kognitiivinen
ergonomia). Hankkeessa myös lisättiin yrittäjien tietoisuutta elintapojen ja
työskentelytapojen merkityksestä aivoterveyteen ja kognitiiviseen jaksamiseen.

“Pysäytti taas
miettimään omaa hyvinvointia ja aloin tehdä konkreettisia asioita sen eteen,
että jaksan paremmin … etukäteissuunnittelu, levon ja liikunnan tasapaino, työn
organisointi.”

 

 HANKKEEN TOIMINTAMUODOT

·        Aivovoimaa –valmennukset

·        Työyhteisöjen työpajat

·        Aivohuoltamo verkkotilaisuudet


HANKKEESSA TUOTETUT MATERIAALIT

Digitaalinen kognitiivisen ergonomian
korttipakka: 
https://ksmuistiyhdistys.fi/korttipakka/

Yrittäjän aivovoiman avaimet
-materiaali:
https://www.muistiterveys.fi/yrittajan-aivovoiman-avaimet/


YHTEYSTIEDOT

www.muistiterveys.fi

Hankevastaava Lea Jokela

lea.jokela@ksmuisti.fi


Siirry sivun alkuun