Muistiaktiivit

 

Muistiaktiivit Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmiä. Maakunnallisten ryhmien tehtävänä on kommentoida ja tuoda esiin näkemyksiä alueen Muistiluotsin ja muistiyhdistysten toiminnasta ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin omassa maakunnassa.

 

Katso tai tulosta tästä klikkaamalla esite perustettavasta maakunnallisesti Muistiaktiivit -ryhmästä!

 

 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset Muistiaktiivit

Muistiliitolla on oma, valtakunnallinen Muistiaktiivit-ryhmä, joka tukee Muistiliiton työtä ja ottaa kantaa kansallisella tasolla. Maakunnalliset Muistiaktiivit toimivat oman maakuntansa Muistiluotsin tukena ja keskittyvät maakunnalliseen vaikuttamiseen. Lisätietoa: www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/muistiaktiivit

 

Keski-Suomen Muistiaktiivi toiminnan käynnistäminen

Valtakunnallisen Muistiaktiivit -ryhmän lisäksi lähes kaikkiin maakuntiin on perustettu omat paikalliset Muistiaktiivi-ryhmät. Olemme syksyn 2018 aikana käynnistämässä myös Keski-Suomeen maakunnallista muistiaktiivi -toimintaa eli Keski-Suomen muistiaktiivit -ryhmää.

 

Oletko sinä etsimämme Keski-Suomen Muistiaktiivi?

Ryhmään etsitään muistisairauteen sairastuneita henkilöitä ja heidän läheisiään, joilla on halu vaikuttaa ja osallistua. Aikaisempaa kokemusta luottamustehtävistä tms. ei edellytä. Muistiaktiivit-ryhmään etsitään vähintään kuutta henkilöä, joista vähintään kolmen toivotaan sairastavan etenevää muistisairautta. Ryhmä voi olla kuinka iso tahansa, jos kiinnostusta ja halukkuutta riittää, mutta mukana tulee kaikissa tapauksissa olla merkittävä määrä muistisairauteen itse sairastuneita. Muistisairauteen sairastuneet jäsenet voivat halutessaan ottaa kokouksiin mukaan avustajan.
Toivomuksena olisi, että ryhmä edustaisi koko maakuntaa. Ryhmää koottaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään iältään, sukupuoleltaan, asuinpaikaltaan tai muilta ominaisuuksiltaan monipuolinen joukko. Muistiaktiivit valitaan ryhmään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Käytännössä nyt perustettavan ryhmän toimintakausi olisi vuodet 2019 ja 2020.

 

Muistiaktiivien käytännöt

Maakunnalliset Muistiaktiivit kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Joitakin asioita voidaan käsitellä myös sähköisesti, joten osallistujilla toivotaan olevan käytössään sähköpostiosoite. Muistiaktiivit valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja Keski-Suomen Muistiluotsin työntekijä tai tehtävään hyvin perehdytetty vapaaehtoinen toimii tapaamisissa sihteerinä. Tapaamisten jälkeen muistiaktiiveille lähetetään muistio sekä huolehditaan, että sovituista toimenpiteistä pidetään kiinni. Muistiaktiiveja tiedotetaan heidän alulleen panemien toimenpiteiden etenemisestä. Muistiluotsi huolehtii muistiaktiivien, kuten muidenkin vapaaehtoistensa, jaksamisesta ja korvaa mahdollisuuksien mukaan osallistujien matkakuluja. Tavoitteena on tehdä toiminnasta muistiaktiiveille helppoa ja aidosti vai-kuttavaa!

 

 

Ilmoittautumiset Keski-Suomen Muistiaktiivit ryhmään sähköpostilla tai soittamalla 31.10. mennessä. (Hakuaikaa voidaan tarvittaessa pidentää). Ensimmäinen käynnistämiskokous on tarkoitus pitää marras-joulukuussa 2018.
Lisätietoja ja yhteystiedot:
Ulla Halonen,

ulla.halonen@ksmuisti.fi
kehittämispäällikkö
Keski-Suomen Muistiyhdistys ry./Keski-Suomen Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskus
p. 044 0614 928

 

 

 

 

muistiaktiivit32