MUISTILUOTSI – ASIANTUNTIJA JA TUKIKESKUSVERKOSTO

Koko maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, joka tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen tietoa, ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua arkea helpottaviin toimintoihin. Muistiluotseihin linkittyy yhdistysten vapaaehtois-, palvelu-, ja hanketoiminta. Toimintaa koordinoi Muistiliitto ja rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

www.muistiluotsi.fi

 

KESKI-SUOMEN MUISTILUOTSI ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUS

Keski-Suomen Muistiluotsi toimii maakunnallisena matalan kynnyksen tiedonvälitys- ja tukikeskuksena etenevää muistisairautta sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen. Keskus toimii myös ns. suurta yleisöä varten erilaisisissa muistia koskevissa kysymyksissä ohjaten ja tiedottaen. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa lisää voimavaroja ja parhaimmillaan edistää muistioireisten, muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä arjen sujumista.

Keski-Suomen Muistiluotsi toteuttaa alueellaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:

–          matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja
–          edunvalvontaa
–          yksilöllistä tukea ja ohjausta
–          ryhmätoimintaa
–          tuettuja lomia
–          tiedotusta, viestintää ja vaikuttamista
–          koulutusta
–          oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä
–          alaosastojen toiminnan koordinointia
–          verkostotyötä ja yhteistoimintaa julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Ulla Halonen puh. 044 0614 928