MUISTILUOTSI – ASIANTUNTIJA JA TUKIKESKUSVERKOSTO

Koko maan kattava asiantuntija- ja tukikeskusverkosto, joka tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen tietoa, ohjausta ja neuvontaa sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua arkea helpottaviin toimintoihin. Muistiluotseihin linkittyy yhdistysten vapaaehtois-, palvelu-, ja hanketoiminta. Toimintaa koordinoi Muistiliitto ja rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

www.muistiluotsi.fi

 

KESKI-SUOMEN MUISTILUOTSI ASIANTUNTIJA- JA TUKIKESKUS

Keski-Suomen Muistiluotsi toimii maakunnallisena matalan kynnyksen tiedonvälitys- ja tukikeskuksena etenevää muistisairautta sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen. Keskus toimii myös ns. suurta yleisöä varten erilaisisissa muistia koskevissa kysymyksissä ohjaten ja tiedottaen. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa lisää voimavaroja ja parhaimmillaan edistää muistioireisten, muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä arjen sujumista.

Keski-Suomen Muistiluotsi toteuttaa alueellaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • yksilöllistä tukea, ohjausta ja neuvontaa
  • ryhmätoimintaa
  • tuettuja lomia
  • koulutusta
  • retkiä
  • vapaaehtoistoiminnan koordinointia
  • oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä
  • tiedotusta, viestintää ja vaikuttamista
  • verkostotyötä ja yhteistoimintaa julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ulla Halonen puh. 044 0614 928