Kurssit

Päivitämme sivua vuoden 2015 lomista joulu-  tai tammikuun aikana.

KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYKSEN KUNTOUTUS- JA VIRKISTYSKURSSIT 2014

(huomioi hakuajat n. 1-3kk ennen kurssia)

                                                           

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI 4 vrk 17.-20.3.2014

Hakuaika päättyy 31.1.2014

 Kohderyhmä: yli 65-v. lievää/keskivaikeaa muistisairautta sairastavat ja omaiset, Keski-Suomen maakunta.

Tavoite: Kuntoutujan ja omaisen voimavarojen vahvistuminen tarjoamalla tietoa, vertaistukea ja henkilökohtaista valmennusta.  

Yhteistyökumppanit: Jämsän Muistiyhdistys ry, asiantuntijat, Ksshp.

Paikka: Kylpylähotelli Keurusselkä, Keuruu.

Osallistujamäärä max: 16 henkilöä.

Haku ja valintailmoitus: Kurssille hakeudutaan soittamalla Keski-Suomen Muistiluotsiin puh. (014) 614 928, jonka jälkeen lähetetään alustava ohjelma ja sovitaan henkilökohtainen puhelinhaastattelu-aika. Valintailmoitus lähetetään yhdistykseltä n. 1 kk ennen kurssia, samalla lähetämme vahvistetun kurssiohjelman ja –ohjeet.

Omavastuuosuus: Kurssin toteutuksessa tukee RAY. Omavastuuosuus 80 €/hlö, sisältäen täysi-hoidon ja asiantuntijavetoisen kuntoutusohjelman.

VOIMAA VERTAISUUDESTA 6.-11.4.2014   

Hakuaika päättyy 20.1.2014

Kohderyhmä: Etenevää muistisairautta sairastavat ja omaiset yhdessä, Keski-Suomen maakunta.

Tavoite: Mahdollistaa perheen yhteinen virkistysloma vertaisseurassa. Yhdistyksen kautta mahdollisuus saada tarvittaessa avustaja päiväajaksi.

Yhteistyökumppani: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Paikka: Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi.

Osallistujamäärä max: 20 (10 sairastunutta+10 omaista) henkilöä.

Haku ja valintailmoitus: Hakukaavakkeita yhdistykseltä tai www.mtlh.fi. Hakemus postitetaan yhdistykselle, josta ne lähetetään hakuajan umpeuduttua Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon. Valintailmoitus 2 kk ennen loman alkua.

Omavastuuosuus: 20 €/vrk/hlö täysihoidolla (RAY tukee).

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomiin myönnetään tukea taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot, menot – myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Hakijan tulotiedot ilmoitetaan kuukausituloina (mielellään nettotuloina). Täytä henkilötiedot täydellisinä. Perustelut tuen tarpeesta ovat välttämättömät. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä.  AVIOPAREILTA RIITTÄÄ YKSI HAKEMUS, KAIKILTA MUILTA OMA HAKEMUS TÄYDELLISISIN TIEDOIN.

VOIMAVARAPÄIVÄT 8.-9.5.2014 

Hakuaika päättyy 31.3.2014

Kohderyhmä: Muistisairasta läheistään hoitaneille leskille.

Tavoite: Tarjota keskustelutukea, vertaistukea ja voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessa.

Yhteistyökumppanit: Jyväskylän seurakunta.

Paikka: Kylpylähotelli Keurusselkä, Keuruu.

Osallistujamäärä max: 10 henkilöä.

Haku ja valintailmoitus: Soittamalla yhdistykselle puh. 014 614 928. Osallistumisvahvistus lähetetään n. 1 kk ennen päiviä.

Omavastuuosuus: 60 €/hlö (Ray tukee).

                                                                                             

ENSITIETOKURSSI 2×3 TUNTIA TOUKOKUUSSA JA MARRASKUUSSA

Voit ilmoittautua koko vuoden

Kohderyhmä: > 65-v. vastasairastuneet ja läheiset, Jyväskylä.

Tavoite: Perhe saa vertaisseurassa tietoa muistisairauden hoidosta ja seurannasta, edunvalvonnasta, tuista ja etuuksista ½-1 v:n sisällä dg:sta.  

Yhteistyökumppanit: Jyväskylän kaupungin muistipkl ja muistineuvola.

Paikka: Paikka vielä avoin, vahvistetaan kutsussa.

Haku: Kurssille hakeudutaan ilmoittautumalla Keski-Suomen Muistiluotsiin, josta lähetämme kurssiohjelman ennen kurssia. Ilmoittautuminen läpi vuoden puh. 014 614 928.

Omavastuu: Vapaaehtoinen kahvimaksu.

VOIMAA VERTAISUUDESTA 5.-10.10.2014  

Hakuaika päättyy 30.6.2014

Kohderyhmä: Ensisijaisesti etenevää muistisairautta sairastavat työikäisenä sairastuneet ja omaiset yhdessä, Keski-Suomen maakunta.

Tavoite: Mahdollistaa perheen yhteinen virkistysloma vertaisseurassa. Yhdistyksen kautta mahdollisuus saada tarvittaessa avustaja päiväajaksi.

Yhteistyökumppani: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Paikka: Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi.

Osallistujamäärä max: 20 (10 sairastunutta+10 omaista) henkilöä.

Haku ja valintailmoitus: Hakukaavakkeita yhdistykseltä tai www.mtlh.fi. Hakemus postitetaan yhdistykselle, josta ne lähetetään hakuajan umpeuduttua Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon. Valintailmoitus 2 kk ennen loman alkua.

Omavastuuosuus: 20 €/vrk/hlö täysihoidolla (RAY tukee).

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomiin myönnetään tukea taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot, menot – myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Hakijan tulotiedot ilmoitetaan kuukausituloina (mielellään nettotuloina). Täytä henkilötiedot täydellisinä. Perustelut tuen tarpeesta ovat välttämättömät. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä.  AVIOPAREILTA RIITTÄÄ YKSI HAKEMUS, KAIKILTA MUILTA OMA HAKEMUS TÄYDELLISISIN TIEDOIN.

VOIMAA VERTAISUUDESTA, OMAISLOMA 10-15.11.2014

Hakuaika päättyy 31.7.2013

Kohderyhmä: Muistisairaiden omaiset, Keski-Suomen maakunta.

Tavoite: Mahdollistaa loma ja virkistyminen vertaisseurassa.

Yhteistyökumppani: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Paikka: Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi.

Osallistujamäärä max: 20 henkilöä.

Haku ja valintailmoitus: Hakukaavakkeita yhdistykseltä tai www.mtlh.fi. Hakemus postitetaan yhdistykselle, josta ne lähetetään hakuajan umpeuduttua Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon. Valintailmoitus 2 kk ennen loman alkua.  

Omavastuuosuus: 20 €/vrk/hlö täysihoidolla (RAY tukee).

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomiin myönnetään tukea taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot, menot – myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Hakijan tulotiedot ilmoitetaan kuukausituloina (mielellään nettotuloina). Täytä henkilötiedot täydellisinä. Perustelut tuen tarpeesta ovat välttämättömät. Puutteellista hakemusta ei voida käsitellä.

HAKEMUSTEN PALAUTUS:

Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. / Keski-Suomen Muistiluotsi – aluekeskus, Yrjönkatu 37 B 15, 40100 Jyväskylä. Lisätietoja puh. 014 614928.

 

KELAN kurssitarjonta uudistunut!

Vuonna 2013 myös KELA käynnistää sopeutumisvalmennuskurssit muistisairauteen sairastuneille ja heidän omaisilleen (alle 76-v).

Näiden lisäksi Omaishoitajien kuntoutuskursseja järjestetään Laukaan Peurungassa viisi (5). Kaksi (2) kurssia järjestetään ns. parikurssina, jolloin järjestelyitä kotihoidon järjestämiseksi ei tarvitse tehdä. Lisätietoja KELAN TOIMISTOT, Laukaan Peurunka, Keski-Suomen Muistiluotsi-aluekeskus, Kohtaamo Äänekoski.