Minna Wacker on aloittanut uutena toiminnanjohtajana Keski-Suomen Muistiyhdistyksellä 1.12.2020.
Hän on ollut pitkään eri järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa työntekijänä, kehittäjänä ja myös niiden hallituksien jäsenenä.
Lisäksi Minna on tehnyt työtä ikäihmisten ja läheisten hyväksi erilaisissa tehtävissä ja verkostoissa. Minna siirtyi tehtävään Keski-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:stä.

Minnan tehtävä on määräaikainen opintovapaan sijaisuus, jonka kesto on vähintään 1,5 vuotta.